BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Ежегодният семинар, организиран от АСМ2 ЕООД, тази година ще се проведе на 14 март, 8.30 часа, хотел Хаят. За повече информация, посетете раздел СЪБИТИЯ!

ETHOS UP


Микровълновата система ETHOS UP е подходяща както за микровълново киселинно разлагане, така и за микровълнова екстракция. Системата е оборудвана с два магнетрона, с мощност 950 Watt и въртящ се дифузер, който разпределя равномерно микровълните в работното пространство, осигурявайки бързото загряване на пробите. Софтуерът EasyCONTROL свежда до минимум разработването на методи, повишава производителността и подобрява ефективността на разлагане. Микровълновата система за разлагане ETHOS UP обхваща широка гама от проби, от рутинни до приложения с изключителна сложност, включително US EPA метод 3052 за утайки, утайки и почви, и US EPA метод 3015 за микровълново разлагане на водни проби и екстракти.

 

Основните характеристики и предимства включват:

 

 • Безопасност и надеждност. Най-добрите хардуер, сензори за температура и налягане
  • Системата от два магнетрона с мощност 950 Watt
  • Плътна врата изцяло направена от неръждаема стомана
  • Вградена камера за наблюдение работата на ротора
 • Производителност и точност. easyTEMP контрол на температурата и усъвършенствана технология на ротора
  • Безконтактен контрол easyTEMP на температурата във всеки съд до 300°С
  • Ротори с капацитет от 10 до 44 съда
 • Лесна употреба и контрол. Операционен софтуер EasyCONTROL
  • Вградена библиотека с методи
 • Опит и ноу-хау. 30-годишен опит във вашата лаборатория с Milestone Connect
  • Дистанционен контрол на системата от PC, таблет или смарт телефон
  • Достъп до база данни на производителя от методи, техническа информация, видео и резервни части
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024