BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

Тестери за насипна плътност


Тестери за насипна плътност, серия SVM е предназначена за измерване обем и плътност на прахове и гранули. Предлага се с един или два стъклени цилиндъра и работи съгласно USP метод 1 (300 стръсквания / мин; височина на хода 14 mm), USP метод 2 (250 стръсквания / мин; височина на ход 3 mm) или комбиниран USP метод 1 и 2, което съответства на Pharm.Eur. и изискванията на DIN ISO EN 787/11.

 

Основните характеристики и предимства включват:

 

  • Височина на стръскване, брой стръсквания/минута:
    • 14 mm ± 2 mm, 300 стръсквания /мин. ± 15 съгласно USP метод 1
    • 0 mm ± 0,2 mm, 250 стръсквания /мин.  ± 15 съгласно USP метод 2, EP и DIN ISO EN 787/11
  • Мембранна клавиатура
  • 2 LED дисплея
  • Време на изпитване: 1 сек. до 9 ч., 59 мин
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024