BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Върнете стария си апарат, производство на Thermo Fisher Scientific и вземете нов с отстъпка от 20%!

Дисолушън On/Offline System


Полуавтоматизирана система по показател степен на разтваряне, с измерване на UV-Vis спектрофотометър и събиране на проби, контролирана от Disso.NET. Системата е съставена от тестер, серия DT 720, перисталтична помпа IPC 8, автоматизирана станция за пробовземане ASS-8, подаваща пробата директно към проточните кювети за UV / VIS анализ или фракционен колектор FRL 6/7/854.

 

Основните характеристики и предимства включват:

 • Перисталтична помпа IPC 8, контролирана през RS 232 интерфейс, свързан с PC и Disso.NET
 • Възможност за свързване с различни спектрофотометри
 • Конфигурация и технически параметри с UV/Vis Thermo Scientific Evolution 350TM
  • Двойно-лъчев с ксенонова лампа
  • 5-минутен цикъл със спектър от 200 nm до 350 nm
  • 100 % USP / EP / JP съответствие
  • Избираема широчина на процепа (0.5, 1.0, 1.5, 2.0 и 4.0)
 • Колектор за проби FRL 6/7/854, с до 26 интервала за вземане на проби
 • Контрол на системата, от Windows базиран софтуер Disso.NET, съвместим с CFR 21, част 11
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021