BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

iCE 3300 AAS


iCE™ 3300 AAS

Thermo Scientific™ iCE™ 3300 AAS предлага цялостно решение за елементен анализ, включващ иновативен дизайн за постигане на превъзходна производителност. Иновативният хардуерен дизайн на инструмента гарантира, че ежедневният анализ и поддръжка са лесни и минимални.  iCE™ 3300 AAS стандартно е с интегрирани функции за безопасност и автоматичен MFC контрол на газа. Основни характеристики на модела са:

 

Ефективност

  • Изцяло автоматичен MFC на газовете гарантират възпроизводими условия и безопасност на пламъка
  • Иновативните кювети с удължен живот (ELC) могат да се използват за хиляди изгаряния, като намаляват разходите за консумативи

 

Подобрени характеристики

  • Двулъчева оптика
  • Подобрени характеристики на пламъка с инертна пробовъвеждаща система постигаща превъзходни граници на откриване
  • 50mm универсална горелка за работа с въздух/ацетилен и азотен оксид/ацетилен като газови смеси за стабилен пламък
  • Гарантирана деутериева корекция на фона като стандарт
  • Широк обхват от 180 до 900nm
  • Каросел с 6 кухо-катодни лампи с автоматично юстиране
  • Достигане граници на откриване до ppb нива с графитна пещ, при неибходимост за надграждане на системата
  • Автоматичен контрол на нагряването на кюветите за точен и повтаряем резултат
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024