BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Precision Air Compressor


Въздушен компресор Precision

 

Въздушния компресор Precision е специално проектиран да осигури напълно интегриран източник на сгъстен въздух за азотни генератори серия Precision  и системи за чист въздух серия Precision. В рамките на компактната, подредена кула, модулът Precision Air Compressor може да се добави към всеки комплект серия Precision - обикновено като базово устройство, за да ви даде напълно автономно решение за GC газове.

 

Функции

  • Подаване на сгъстен въздух за азотни генератори серия Precision и системи за чист въздух серия Precision
  • Едно устройство може да захрани със сгъстен въздух множество азотни генератори и системи за чист въздух
  • Дуплексна система за монтаж на компресора за намаляване на шума и вибрациите
  • Индикатори за статуса на системата
  • 12 месеца пълна гаранция на място

 

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024