BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Върнете стария си апарат, производство на Thermo Fisher Scientific и вземете нов с отстъпка от 20%!

Супресори за анализ на аниони и катиони


Супресори за анализ на аниони и катиони

 

Супресорите премахват проводимите йони от елуента и едновременно с това спомагат за увеличаване на сигнала и намаляване шума на базовата линия. Това води до по-висока чувствителност и по-ниски граници на откриване на йоните.

 

Съвременните видове супресори са електролитно саморегенериращи се и не изискват добавяне на химически реагент, а само чиста вода. Супресорите са различни видове, в зависимост от приложението, за което се използват.

 

  • Dionex DRS 600 - динамично регенериращи се супресори - последно поколение супресори, работещи под постоянно напрежение, като имат нисък шум и восок капацитет
  • Dionex ERS 500e - електролитно регенерериращи се супресори, използват се при работа с разтворители до 40%, боратни елуенти или деструктивни детектори
  • Dionex AERS 500 - карбонатни регенериращи се супресори, изпозлват се при анализ на аниони, за които е необходим карбонатен елуент
  • Dionex CES 300 - капилярен електролитен супресор, приложим за капилярна йонна хроматография, без необходимост от регенериране на елуента
  • Dionex CRS 500 и ACRS-ICE 500 химично регенериращ се супресор. Приложим е за различни матрици и разтворители, и има висок капацитет на работа. Приложими при анализ на храни, опаковки, ферментационни процеси, биологични проби
  • Dionex ERD 500 електролитно регенериращ се супресор, приложим при анализ на въглеводороди, като отстранява соли от елуенти с високи стойности на pH 
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021