BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

Dionex Easion System


Система Dionex Easion

Thermo Scientific Dionex Easion е компактна система, която протежава всичко необходимо за провеждане на прецизни, ежедневни анализи. Няма необходимост от допълнителни модули или аксесоари. Съвместим с всички химически супресори на Thermo Scientific Dionex. С добавянето на аутосемплер се постига по-висока точност на анализа, намалява се вероятността за грешка и времето за анализ. Някои от основите технически характеристики на Thermo Scientific Easion йонни хроматографи са:

 

  • Максимално налягане: 5000 psi
  • Скорост на потока: 0.00 - 5.00 ml/min
  • Обхват на сигнала на детектора: 0 - 10000 µS/cm

 

 
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024