BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Върнете стария си апарат, производство на Thermo Fisher Scientific и вземете нов с отстъпка от 20%!

Хроматографски колони Hypercarb HPLC


Решение за трудни разделяния в режим на обратна фаза и нормална фаза в HPLC и LC/MS приложения.

Порестият графитен въглерод (PGC, Hypercarb™) има уникални свойства като стационарна фаза във високоефективната течна хроматография (HPLC). Неговите повърхностни свойства го отличават от по-конвенционалните пълнежи като силикагел и полимери. PGC предлага свойствата на силно задържащия алкил-свързан силикагел за неполярни аналити.

 

Характеристики на колоните Hypercarb™:

  • Изключително задържане на много полярни аналити
  • Разделяне на структурно сходни вещества
  • рН стаблност от 0 до 14, което ги прави подходящи за агресивни подвижни фази
  • Идеално решение за високотемпературни приложения
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021