BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Prima PRO Process Mass Spectrometer


Масспектрометър Prima PRO Process MS

Този онлайн масспектрометър и анализатор на индустриални процеси проектиран да отговори на редица предизвикателни технологични приложения в нефтохимичната промишленост, железния и стоманодобивната добив, и биотехнологиите. Надеждният масспектрометър Prima PRO осигурява по-бързи, по-пълни, по-качествени резултати за индустрията. Той има здрав дизайн, който осигурява сигурност надвишаваща 99,7%, опростена процедура за поддръжка и възможност за автоматично настройване, за да се улесни текущата работа и да се подобри производителността.

Характеристики на Масспектрометрите Prima PRO Online:

 1. Значително подобрен контрол, осигуряващ повишена чувствителност, точност и масов обхват
 2. Напълно нов дизайн на електрониката
 3. Бърз онлайн анализ (от 1 до 20 секунди за точка) за точно проследяване на динамиката на процеса
 4. Цялостно измерване с повече данни, предоставени на моделите с Advanced Process Control (APC)
 5. Стабилен с 30- до 90-дневен автоматичен интервал на калибриране
 6. Пълен достъп за поддръжка от предната част на системата, ефективно намалявайки отпечатъка
 7. Минимални изисквания за поддръжка
 8. Подобрена свързаност към системите за постоянно наблюдение и пакетите за обработка на данни
 9. Thermo Scientific™ GasWorks Софтуер

Prima PRO Online Mass Spectrometer се препоръчва за:

 1. Ферментационни процеси
 2. Процеси на отглеждане на клетъчни култури
 3. Производство на желязо и стомана
 4. Заводи за добив на етилен, амоняк, водород
 5. Заводи за добив на етиленов оксид, метанол, полиетилен/полипропилен
 6. Обработка на етиленов оксид
 7. Каталитични процеси
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024