BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Върнете стария си апарат, производство на Thermo Fisher Scientific и вземете нов с отстъпка от 20%!

Хроматографски колони TracePLOT


Хроматографски PLOT колони на Thermo Scientific са идеалният заместител на устарялата и не толкова ефективна технология на пълнежните колони. С тях получавате по-кратки анализи, по-добра разделителна способност и по-добра прдуктивност.

TracePLOT™ TG-BOND Alumina GC, TracePLOT TG-BOND Sieve 5A, TracePLOT TG-BOND Q, TracePLOT TG-BOND Q+, TracePLOT TG-BOND S, TracePLOT TG-BOND U и TracePLOT можете да разгледате по-подробно в нашия каталог от линака "Свалете допълнителна информация"

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021