BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Evolution One / One Plus UV-VIS Spectrophotometers


Висок клас спектрофотометър за работа във видимата и ултравиолетовата спектрална област, с истинска двойнолъчева оптична система.

 

 • Спектрален обхват от 190 до 1100 nm
 • Детектор: силикон фотодиоден
 • Оптична система: двойнолъчев
 • Ширина на спектралната ивица: 1nm за Evolution One и  софтуерно избираема 1 nm или 2 nm за Evolution One Plus
 • Източник: ксенонова лампа
 • Точност по дължината на вълната ± 0.8 nm за целия обхват
 • Повторяемост по дължина на вълната ≤ 0.05 nm
 • Резолюция на данните: 0.1 nm; 0.2 nm; 0.5 nm; 1.0 nm; 2.0 nm; 5.0 nm; 10 nm
 • Фотометричен обхват: > 3,5 А
 • Фотометрична точност: ± 0.004 А при 1.0 А; ± 0.008 А при 2.0 А
 • Фотометрична повторяемост: ± 0.0002 А
 • Фотометричен шум: ≤ 0.00015 при 0А; ≤ 0.00010 при 1А; ≤ 0.00025 при 2А
 • Фотометрична стабилност: < 0.0005 А/час
 • Разсеяна светлина: ≤ 1.0%T при 198 nm; ≤0.05%T при 220 nm ; <0.05%T при 340 nm
 • Гладкост на базовата линия: ± 0.0006 А
 • Възможност за свързване с компютър, чрез USB интерфейс и управление с външен софтуер Insight Pro

Спектрофотометър за рутинни анализи в контролна лаборатория или зa научно-изследователската лаборатория. Възможност за изпозлване на голям брой аксесоари, включително отражатрелна сфера за твърди проби.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024