BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

ARL easySpark Metal analyzer


Оптико-ммисионният спектрометър (OES) Thermo Scientific™ ARL™ easySpark™ е базиран на най-широко използваната и утвърдена техника за елементан анализ на твърди метални проби. Той е специално проектиран за леярни и металообработващи компании, които се нуждаят от усъвършенстван анализ на метали. ARL easySpark е достъпен за начинаещи в OES, които изискват ефективност и производителност.

 

Основните характеристики и предимства включват:

  • Иновативен дизайн на оптиката и електрода.
  • Възможност за точен анализ на всички елементи от следови количества до процентно ниво във всяка твърда метална проба.
  • Интуитивен софтуер Thermo Scientific™ OXSAS за бърз и улеснен рутинен анализ.
  • Минимална поддръжка.
  • Съответствие с всички стандарти за безопасност и изисквания за качество. 
  • Нисък разход на аргон, благодарение на оптимизиран дизайн и софтуерен модул за управление на аргона - Smart Argon Management (SAM).
  • UV-устойчив CCD детектор с Пелтие охлаждане.
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024