BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Аутосемплер AI/AS 1310


Аутосемплерът Thermo Scientific™ AI/AS 1310 е оптималния избор за автоматизирано инжектиране на течни проби в газовата хроматография.

 

Вариращи от 8-позиционата система (Автоматичен инжектор AI 1310) до капацитета на аутосемплер от 155 проби (Аутосемплер AS 1310), тези системи са проектирани да отговарят на най-високите изисквания за издържливост и лекота на използване, и отговарят на нуждите и на QA/QC, и на високопроизводителните рутинни лаборатории. Притежават термична стабилност на спринцовката, незначителен пренос от проба в проба и възможност за надстрояване на автоматичния инжектор AI1310 до аутосемплер AS1310.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024