BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Върнете стария си апарат, производство на Thermo Fisher Scientific и вземете нов с отстъпка от 20%!

Хроматографски колони за анализ на биомолекули


 

Биологичните проби се отличават с голямо разнообразие по отношение на структура и свойства. В съчетание с това, като прибавим и сложността на матрицата, то за откриване и ефективно охарактеризиране се изискват поредица от различни режими на разделяне на пробите, различни хроматографски колони, конфигурации на колони и техники. От Thermo Scientific се справят с тези нужди посредством широк набор от силициеви и полимерни колони, специално проектирани да се справят със сложността на протеиновия анализ, анализа на пептиди, олигонуклеотиди и други биомолекули.

 
 
 
 
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021