BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Колони за препаративна хроматография


Безпроблемно подобряване на аналитичния метод с надеждно пречистване

 

Препаративните HPLC колони се предлагат в множество различни размери. Независимо дали имате нужда от специфична неподвижа фаза, за да пречистите съединението си от примеси и странични продукти, или да осъществите трудни разделяния, това са стабилни и здрави колони с дълъг живот. Нашата пълна гама от препаративни колони се предлага и с опционална възможност за XtendedLife технология, която предоставя допълнителна здравина и възпроизводимо представяне. Това, заедно с голямото разнообразие неподвижни фази, прави тези колони изключително подходящи за подобряване на текущия ви метод.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024