BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Рободисолушън


RoboDis II е единствената паралелно работеща, напълно автоматизирана система за тестване по показател степен на разтваряне. В стандартната конфигурация RoboDis II има възможност да тества до 10 партиди, в съответствие с USP методи 1 (кошнички) или 2 (лопатки). Интегрираните тестове за пригодност на системата (SST) и видео наблюдението осигуряват висока степен на надеждност, задължителна във фармацевтичния анализ. Както всички продукти на ERWEKA, RoboDis II е 100% в съответствие с USP / EP / JP.

 

Основните характеристики и предимства включват:

 • Карусел за 10, 20 или 40 партиди
  • Във версията с 40 партиди, RoboDis е в състояние да обработи до 40 партиди, без намеса на оператор
 • Прецизна роботизирана ръка
  • Всички повтарящи се действия се извършват от пневматична роботизирана ръка на Festo
 • Вградена система за подготовка на средата
  • Напълно автоматична подготовка на средата за провеждане на изпитването
 • Смяна на pH
  • Възможност за смяна на pH, съгласно USP метод А и В
 • Прецизна бутална помпа
 • Възможност за UV/Vis или HPLC анализ
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024