BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Genesys 30 VIS Spectrophotometer


Genesys 30 VIS е спектрофотометър за работа във видимата спектрална област.

 

 • Спектрален обхват от 325 до 1100 nm
 • Детектор: силикон фотодиоден
 • Оптична система: еднолъчев
 • Ширина на спектралната ивица - 5 nm
 • Източник: волфрам-халогенна лампа
 • Точност по дължината на вълната ± 2 nm 
 • Повторяемост по дължина на вълната < ± 1 nm
 • Резолюция на данните: 1.0 nm
 • Фотометричен обхват: -3 А до 3,0 А 
 • Фотометрична точност: ± 0.002 А при 0-0.3 А
 • Фотометрична повторяемост: ± 0.002 А 
 • Фотометричен шум: ≤ 0.001 при 0А; ≤ 0.001 при 1А; ≤ 0.002 при 2А
 • Фотометрична стабилност: < 0.002 А/час
 • Разсеяна светлина: < 0.1%Т при 340 и 400 nm
 • Гладкост на базовата линия: < 0.003 А
 • Дисплей: цветен
 • Вграден софтуер с възможност за свързване с компютър, чрез USB интерфейс и управление с външен софтуер

 

Спектрофотометър за рутинни анализи в контролна лаборатория и обучение на ученици и студенти.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024