BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Анализ на тежки метали и токсични елементи


Някои елементи представляват съществена част от здравословното хранене, но други, като олово, живак, арсен и кадмий, по-скоро са токсични и нямат хранителни стойност за хората,. За това елементния скрининг на различни видове храни получава световно внимание.

Храната, като основен източник за приемане на елементи от хората, е обект на все по-строги регулаторни изисквания към производителите да следят нивата на опасни елементи в тях. В допълнение, производителите и доставчиците на храни по закон вече са задължени да етикетират храната със съставки и хранителна стойност. Всичко това стимулира ориентирането на цялата индустрия към бързи, чувствителни, надеждни и рентабилни методи за микроелементен анализ на храни.

За да отговорим на тези нужди в нашето портфолио от инструменти, предлагаме революционни технологии от Thermo Fisher Scientific за идентифициране на органични и неорганични елементи от ppm до под ppt нива, използвайки техники като: AAS - Атомнo абсорбционни спектрометри, ICP-OES - Оптико-емисионни спектрометри с индуктивно свързана плазма, ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма и Елемент-анализатори Combustion OEA.Copyright © ACM2 2024