BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Thermo Fisher Scientific предлага изследователски решения за коронавирус SARS-CoV-2, от откриване на патогена и епидемиологични изследвания до участие и разработка в съществуващи и нови ваксини

Анализ на пестициди


Стандартите за безопасност на храните се развиват и променят непрекъснато. За да отговорим на тези промени, предлагаме иновативни технологии от Thermo Fisher Scientific. Готови и пълни решения, покриващи цикъла от въвеждането на проби до извеждането на данни. Работен поток и експертни познания за лабораториите, работещи анализ на остатъци от пестициди. Цялостни решения за анализ, който търпи непрекъснато развиване, с цел да покрие динамиката на промените и спазване нормативните изисквания по отношение на безопасността на храните и тяхното качество.

 

 


Заглавие на стъпка 1

Link 1
Link 2
Link 3

Copyright © ACM2 2021