BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Полезни връзки


Хроматография и масспектрометрия

Хроматографски учебен портал на Thermo Scientific

Приложна библиотека AppsLab за хроматографски консумативи

Платформа на Thermo Scientific с наръчници и информация за GC&GCMS продуктите

Planet Orbitrap - сайт за Орбитрап технологията и масспектрометрите

Лекарствени монографии и анализи, използващи йонна хроматография

Масспектрална база данни m/z cloud

ChromatographyOnline - платформа за LCGC решения за разделяне

Блог за хроматография Justchromatography

Уикипедия Chromatography

Молекулна спектроскопия и Елементен анализ

Accelerating Microscopy - научен блок по микроскопия

Materials Analysis Compendium - сборник за молекулна спектроскопия

Платформа за спектрална информация Spectroscopy Online

Блог за Nanodrop спектрофотометрия

Блог с Теми по Молекулна спектроскопия

UV-VIS – базови понятия и принцип на работа

Общи

Библиотека AppsLab с аналитични приложения

Analyte Guru™ - Вашият образователен ресурс

Колекция от научни блогове Accelerating Science

Научен блог за полимери и анализ на полимери във води

Блог за Електронна микроскопия

Уеб базирани презентации от Thermo Fisher Scientific

SelectScience - платформа за най-добрите продукти и приложения

Форуми по Химия

Google Наука
Copyright © ACM2 2024