BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Thermo Fisher Scientific предлага изследователски решения за коронавирус SARS-CoV-2, от откриване на патогена и епидемиологични изследвания до участие и разработка в съществуващи и нови ваксини

Клиенти


АСМ2 ЕООД е лидер на Българския пазар за доставка на специализирана апаратура за химически анализ. Утвърдените позиции, в едно с опита в инсталирането и разработването на методи за анализ дава самочувствие и огромна отговорност пред нашите клиенти. Заедно създаваме иновативни решения за различните предизвикателства на времето и градим увереност в работата и нашите отношения.

Искаме да благодарим на всички наши клиенти, партньори и приятели, които ни се довериха и продължават да са с нас през годините.

Част от нашите клиенти са:

Адифарм ЕАД

АЕЦ Козлодуй ЕАД

Актавис ЕАД, част от Тева Глобал Оперейшънс

АДМ Разград ЕАД

Антибиотик-Разград АД

Антидопингов център

Аурубис България АД

Биовет АД

Вемо 99 ООД

ВП Брандс Интернешънъл АД

Главна дирекция "Контрол на качеството на течните горива" (ГД ККТГ) към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор

Джи И Фармасютикълс ООД

Диагностика 7 ЕООД

Евротест-Контрол ЕАД

Ел Би Булгарикум ЕАД

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)

Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)

Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Инса Ойл ЕООД

Институт по катализ при БАН

Институт по обща и неорганична химия при БАН

Институт по органична химия с център по фитохимия при БАН

ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД

КОМИХРИС ООД

КЦМ АД

Лаборатория Алименти

Лукойл Нефтохим Бургас АД

Медицински Университет – гр. Варна

Медицински Университет – гр. София

Медицински университет – Плевен

Медицински университет – Пловдив

Месер България ЕООД 

Министерство на здравеопазването

Национален институт по криминалистика към Министерство на вътрешните работи

Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ)

Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА)

НИИВСНЕМ ЕООД

Пехливанов Инженеринг ООД

ПУ Паисий Хилендарски, Биологически факултет

ПУ Паисий Хилендарски, Химически факултет

РАМКОФАРМ ООД

СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД 

Софарма АД

Софийска вода АД

Софийски университет Св. Климент Охридски, Факултет по химия и фармация

СОФИЯ МЕД АД

София Тех Парк

Тракийски Университет – гр. Стара Загора

Университет по хранителни технологии – гр. Пловдив

Университет Професор Д-р Асен Златаров – гр. Бургас

Университетска болница Лозенец ЕАД

Химакс Фарма ЕООД

Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България АД

Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол (ЦЛХИК) – София

Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология

Централна лаборатория по терапевтичен лекарствен мониторинг и клинична фармакология (ЦЛТЛМКФ) към УМБАЛ Александровска

Централна Митническа Лаборатория (ЦМЛ) към Агенция Митници

Център по молекулна медицина

Чайкафарма – Висококачествените лекарства АД
Copyright © ACM2 2021