Клиенти


Искаме да благодарим на всички наши клиенти, партньори и приятели, които ни се довериха и продължават да са с нас през годините.


Част от тях са:

Агробиоинститут

Адифарм ЕАД

АЕЦ Козлодуй ЕАД

Актавис ЕАД, част от Тева Глобал Оперейшънс

Амилум България EАД, част от АДМ

Антибиотик-Разград АД

Антидопингов център

Аурубис България АД

Биовет АД

Вемо 99 ООД

ВП Брандс Интернешънъл АД

Главна дирекция "Контрол на качеството на течните горива" (ГД ККТГ) към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор

Джи И Фармасютикълс ООД

Диагностика 7 ЕООД

Евротест-Контрол ЕАД

Ел Би Булгарикум ЕАД

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)

Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)

Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Инса Ойл ЕООД

Институт по катализ при БАН

Институт по обща и неорганична химия при БАН

Институт по органична химия с център по фитохимия при БАН

ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД

КОМИХРИС ООД

КЦМ АД

Лаборатория Алименти

Лукойл Нефтохим Бургас АД

Медицински Университет – гр. Варна

Медицински Университет – гр. София

Медицински университет – Плевен

Месер България ЕООД  

Министерство на здравеопазването

Научноизследователският институт по криминалистика  (НИК) към МВР

Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ)

Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА)

Неофарм България ЕООД

НИИВСНЕМ ЕООД

Пехливанов Инженеринг ООД

Проген ООД

ПУ Паисий Хилендарски, Биологически факултет

ПУ Паисий Хилендарски, Химически факултет

РАМКОФАРМ ООД

СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД  

Софарма АД

Софийска вода АД

Софийски университет Св. Климент Охридски, Факултет по химия и фармация

СОФИЯ МЕД АД

София Тех Парк

Съвместен геномен център

Тракийски Университет – гр. Стара Загора

Университет по хранителни технологии – гр. Пловдив

Университет Професор Д-р Асен Златаров – гр. Бургас

Университетска болница Лозенец ЕАД

Химакс Фарма ЕООД

Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България АД

Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол (ЦЛХИК) – София

Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология

Централна лаборатория по терапевтичен лекарствен мониторинг и клинична фармакология (ЦЛТЛМКФ) към УМБАЛ Александровска

Централна Митническа Лаборатория (ЦМЛ) към Агенция Митници

Център по молекулна медицина

Чайкафарма – Висококачествените лекарства АД