ISO сертификат


ISO 9001 сертификат

От м. Февруари 2004 г. във фирма АСМ2 е внедрена и сертифицирана система за управление на качеството съгласно изискванията на стандарт ISO 9001. Считано от 08.01.2018г. фирма АСМ2 ЕООД успешно премина сертификация по версията на стандарта ISO 9001:2015.

Кликнете за да свалите сертификата в PDF формат
iso