BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Заявка за сервиз


Гаранционен
сервиз
Сервизен
договор
Извънгаранционен
сервиз
Методи и
приложения


ПО ЗАЯВКА ОТ:*


/име и фамилия, длъжност/

МЕСТОРАБОТА, АДРЕС:*
/фирма, населено място/

ТЕЛ., ФАКС, e-mail:*
/стационарен и мобилен телефон, факс, e-mail/

АПАРАТ, МОДЕЛ:*
/наименование на модела/
Сер.No.:
/сериен номер/

ПОВОД ЗА ЗАЯВКАТА:
/описание на проблема/

* Запознат съм и съм съгласен с Политика по защита на личните данни на ACM2

Моля довършете уравнението:

* ЗадължителноCopyright © ACM2 2024