BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
УТВЪРДЕН ЛИДЕР НА ПАЗАРА ЗА ИНСТРУМЕНТАЛНИ ТЕХНИКИ ЗА АНАЛИЗ
ACM2 - УТВЪРДЕН ЛИДЕР НА ПАЗАРА ЗА ИНСТРУМЕНТАЛНИ ТЕХНИКИ ЗА АНАЛИЗ
thermo scientific logo
erweka logo
milestone logo
elga logo
peak logo
lab_tech logo
chromatech logo

Biodiesel analyzer: цялостна проверка на качеството с една автоматизирана система

Всеки от стандартните методи изисква специфични условия за газовия хроматограф, настройка на калибрирането и процедури за подготовка на пробите, обикновено провеждани с различни GC системи и ръчно приготвяне на пробите. Особено анализът на глицерол и нереагирали моно-, ди-, триглицериди изисква сложна и отнемаща време дериватизация на пробата и комплексно калибриране.


Новият iCAP RQplus ICP-MS с мисъл за Природата

Thermo Fisher Scientific представи нов член в продуктовата гама от инструменти за Елементен анализ - iCAP RQplus ICP-MS масспектрометър с индуктивно-свързана плазма, награден с етикета ACT от My Green Lab за прозрачност при оценката за въздействието му върху околната среда.


Новият „Дискретен“ анализатор Gallery Aqua Master - усъвършенстване анализа на води и хранителни добавки

Традиционно, анализите на хранителните вещества и води, разчитат на техники на мократа химия, като основно се използват колориметрични техники. Тези подходи, обаче, са бавни, трудоемки и често ненадеждни, включващи опасни реагенти, които значително повишават разходите, заради необходимостта от задължителното управление на отпадъците.


Разделителни и спектрални методи за анализ

След кратко прекъсване, заради наложените противоепидемиологични мерки, АСМ2 ЕООД ще организира отново традиционния си семинар на 5-ти Октомври 2022г. в гр. София.Copyright © ACM2 2021