partners_logos

Thermo Scientific Nicolet iS50 FTIR за анализ на продуктите за дезинфекция на ръце

В отговор на пандемията, обявена поради разпространението на коронавирусната инфекция с COVID-19, използването на санитизиращи и дезинфекциращи ...


Аналитични иновации - с акцент върху Протеомика и Метаболомика

Предлагаме на Вашето внимание бюлетин от Termo Scientific, посветен на ...


Спектрални методи за анализ на микро пластмасови частици във води и други матрици

На 28 Май 2020, съвместно с Thermo Fisher Scientific организирахме за Вас уеб-базирана презентация на тема: Спектрални методи за анализ на микро пластмасови частици във води и ...


АКТУАЛНИ РЕГУЛАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ХИМИЧНИЯ АНАЛИЗ И МОДЕРНИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ТЯХНОТО ПОКРИВАНЕ

На 12 юни 2019 в гр. Пловдив, фирма АСМ2 ЕООД, Thermo Fisher Scientific, Milestone Srl. и Химически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, ...


Хроматографски консумативи на българския пазар под собствена търговска марка

Уважаеми колеги,

съвсем скоро АСМ2 започва предлагането на хроматографски консумативи на българския пазар под ...