BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Thermo Fisher Scientific предлага изследователски решения за коронавирус SARS-CoV-2, от откриване на патогена и епидемиологични изследвания до потенциална разработка на ваксина
ACM2 - УТВЪРДЕН ЛИДЕР НА ПАЗАРА ЗА ХРОМАТОГРАФСКА ТЕХНИКА ЗА АНАЛИЗ
thermo scientific logo
erweka logo
milestone logo
elga logo
peak logo
lab_tech logo
chromatech logo

„АСМ 2“ ЕООД спечели проект по процедура BG16RFOP002-2.089

„АСМ 2“ ЕООД спечели проект по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансирана по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.


TriPlus 500 HS аутосемплер за GC и GC/MS

За всяка изпитвателна лаборатория, извършваща анализ на VOC, статичнaта хедспейс хроматография е една от най-надеждните техники, благодарение на своята простота и широка приложимост. При работа в регулирана среда се изискват точни аналитични резултати, където статичната хедспейс техника за пробовземане и пробоподаване на TriPlus 500 HS е препоръчителна.


Най-новият рентгенов фотоелектронен спектрометър (XPS) за анализ на повърхности

Thermo Scientific представя най-новия апарат за анализ на повърхности (XPS) Nexsa G2 Surface Analysis System. Рентгеновият фотоелектронен спектрометър ще бъде демонстриран в предстоящ интернет, базиран семинар.


Виртуален, глобален симпозиум за анализ на микрополимерни частици

Експерти в областта на аналитичната химия и опазването на околната среда определят, като предизвикателство определянето на замърсители, като микропластмасови частици в заобикалящия ни свят. Научете повече за най-добрите методи, с които можете да изучавате микрополимерните частици в различни матрици от заобикалящия ни свят.Copyright © ACM2 2021