partners_logos

Дистанционен температурен контролер DigiBlock

Подвижният контролер със сензорен екран на DigiBlock е важна характеристика, която позволява да се контролира целият процес на разлагане на пробите ...


Нов масспектрометър за газова хроматография Thermo Scientific Orbitrap Exploris GC 240

С масспектрометъра Thermo Scientific Orbitrap Exploris GC 240 извеждате способностите за изследване до ново, безпрецедентно ниво на производителност като ...


Нов гаранционен срок на системите за пречистена вода на ELGA LabWater

Всички системи на ELGA LabWater от серията Purelab с нов стандартен гаранционен срок. Всяка една от системите за чиста и/или ултрачиста вода вече със ...


Виртуален симпозиум „Наука за устойчивост“

Series #1: Виртуален, глобален симпозиум за анализ на микрополимерни частици

Експерти в областта на аналитичната ...


АКТУАЛНИ РЕГУЛАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ХИМИЧНИЯ АНАЛИЗ И МОДЕРНИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ТЯХНОТО ПОКРИВАНЕ

На 12 юни 2019 в гр. Пловдив, фирма АСМ2 ЕООД, Thermo Fisher Scientific, Milestone Srl. и Химически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, ...


Хроматографски консумативи на българския пазар под собствена търговска марка

Уважаеми колеги,

съвсем скоро АСМ2 започва предлагането на хроматографски консумативи на българския пазар под ...