BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Новият масспектрометър Thermo Scientific Stellar Mass Spectrometer - уникалност и възможности

2024-06-24

Ключови акценти на системата

Подобрена йонизационна ефективност за повече съединения при по-високи скорости на LC потока

Stellar MS е оборудван с Thermo Scientific OptaMax Plus Ion Source, който може да осигури по-високи температури на изпарение, за подобрена разпадаемост и по-високи йонизационни възможности.

По-малко време за настройка на инструмента и повече време за фокус върху науката

Stellar Mass Spectrometer притежава вграден Auto-Ready йонен източник за калибровки на системата при поискване или дистанционно, без прекъсване на работата на LC-MS системата

Подобрено използване на йоните чрез разширените възможности на новата колизионна клетка

Новата колизионна клетка представлява извит мултипол за концентриране на йони (ICRM), в която се осъществява както фрагментация от тип лъч (HCD), така и възможности за натрупване на прекурсорни/продуктови йони, които контролирани посредством динамичен автоматичен контрол на усилването (AGC), синхронизирано се освобождават като йонни пакети към линеен йонен капан (ion trap) при високо налягане за последващи манипулации или  детекция.

Ефективно управление на йонните популации за бърз и чувствителен анализ

Хипербързият масанализатор с линеен йонен капан (ion trap) разширява аналитичните възможности, като същевременно увеличава бързото, висококачествено събиране на данни.

Разширени аналитични възможности за повишаване производителността на лабораторията

Линейният йонен капан (ion trap) при високо налягане предлага широки възможности за обработка на йонните пакети, позволявайки многопрорезно радиочестотно възбуждане за дисоциация или изхвърляне в режими SIM, MSn от по-висок порядък, SPS MS3 или Data Independent Acquisition (DIA), за справяне с най-предизвикателните количествени експерименти.

Висока чувствителност за откриване на единичен йон, за да отговорите на най-предизвикателните изисквания за количествено определяне.

Подобрена количествена производителност в обхват, благодарение на ефективното и чувствително откриване на йони.

Конфигурацията на динод с двойно преобразуване, свързана с фотоумножителната тръба, открива около 84% от уловените йони за чувствителност към единичен йон.

Автоматизираната интелигентност управлява tMSn събиране на данни

Рационализира създаването на tMSn метод и управление на събирането на данни. Софтуерът PRM Conductor ефективно и ефикасно създава стабилни целеви количествени методи и управлява възпроизводимото събиране и обработка на данни.

Пълнота на данните с Adaptive RT режим

Методът използва нова режимна схема за картографиране в реално време, за да коригира динамично времеви/планирани прозорци за получаване на данни на по-тесни интервали от време, за да елиминира липсващите стойности, които компрометират качеството на данните.

Увеличаване производителността на лабораторията посредством водещи в индустрията скорости на превключване на поляритета

Намаляване времето, разходите и предизвикателствата, свързани със създаването и внедряването на силно мултиплексен количествен метаболитен анализ. Бързите скорости на превключване на полярността позволяват цялостно комбинирано получаване на информация в положителна ESI и отрицателна ESI на всички MSn нива при LC времева скала.

Екологичните сухи помпи намаляват потреблението на енергия и необходимостта от поддръжка.

Смяната от две маслени предни помпи към една суха помпа намалява топлинната мощност с 22% и намалява нуждите по поддръжка.

Използването на една суха помпа също така елиминира маслените изпарения и необходимостта от проверки и смени на маслото.

 

За повече информация ТУК


Copyright © ACM2 2024