BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Кариера в АСМ2 ЕООД

2023-09-26

Фирма АСМ2 ЕООД търси да назначи на пълен работен ден сервизен инженер за поддръжка и сервизно обслужване на предлаганата от фирмата специализирана апаратура.

 

Отговорности на позицията:

 • Да извършва следпродажбени услуги, включващи инсталиране, калибриране, валидиране, верифициране, ремонт на оборудването;
 • Да провежда обучения на клиентите за работа с оборудването;
 • Да разработва аналитични методи;
 • Да води кореспонденция по сервизни въпроси с доставчиците и партньорите;
 • Да обработва гаранционни заявки към доставчиците;
 • Да изготвя оферти за предоставяне на следпродажбени услуги.

Основни изисквания към кандидата:

 1. Висше химическо или техническо образование.
 2. Добро писмено и говоримо владеене на английски език.
 3. Добра компютърна грамотност - умения за работа с MS Windows, MS Office (Word, Excel, Access) и др., както и със специализирани компютърни програми.
 4. Задълбочени технически познания в областта на инженерните науки, физика, химия, теоретична подготовка в областта на газова и високоефективна течна хроматография, масспектрометрия, UV-VIS и FT-IR спектрофотометрия, медицинска техника.
 5. Право за управление на лек автомобил.
 6. Умения за работа с инструментална аналитична апаратура и/ или медицинска техника (газов и/или високоефективен течен хроматограф, масспектрометър, UV-VIS и/или FT-IR спектрофотометър) ще се считат за предимство;
 7. Опит от работа в химически лаборатории с използване на инструментална аналитична техника (газов и/или високоефективен течен хроматограф, масспектрометър, UV-VIS и/или IR спектрофотометър) ще се считат за предимство.

Допълнителни изисквания към кандидата:

 • Отговорност
 • Добри комуникативни умения
 • Работа в екип
 • Инициативност

Какво предлагаме:

 • Постоянна работа на пълен работен ден
 • Трудов договор
 • Осигуряване върху реалното възнаграждение и превод на заплата по банкова сметка
 • Отлични условия на труд в млад екип от професионалисти
 • Сервизно обучение от водещи производители
 • Атрактивно заплащане
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Служебен автомобил, телефон и лаптоп


Ако имате желание да се присъедините към екипа на АСМ2 ЕООД, очакваме Вашите автобиография и мотивационно писмо на офисния и-мейл: office@acm2.com


Copyright © ACM2 2024