BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

Нова „дизайнерска дрога“ идентифицирана в електронните цигари

2023-04-24

Потенциалът за вредни ефекти, породени от синтетичните канабиноиди, подчертава значението на идентифицирането на новите съединения, навлизащи на пазара, за да се даде възможност за наблюдение на всички неблагоприятни ефекти, свързани с тяхната употреба.

През последните години канабиноидите от семейството на индазол-3-карбоксамидите се откроиха като най-често откриваните синтетични канабиноиди. Досега около 50 производни са идентифицирани по целия свят.

Криминалистични и съдебно-токсикологични анализи

В проучване, публикувано в Forensic Science International, учените са идентифицирали нов синтетичен канабиноид в иззети течности от електронни цигари.

При определянето му първоначално са използвали скрининг с газова хроматография-масспектрометрия (GC-MS), изолирайки неизвестно бромирано съединение. След серия от сложни анализи с помощта на инфрачервена спектроскопия с трансформация на Фурие (FT-IR), високоефективна течна хроматография с масспектрометрия с висока разделителна способност (LC-MS/MS) и ядрено-магнитна резонансна спектрометрия (NMR) след това определят химическата структура на новото съединение.

За тези експерименти изследователите са използвали дейонизирана вода, генерирана от лабораторна система за пречистване на вода ELGA PURELAB® Chorus, за да минимизират риска от въвеждане на замърсители, които могат да повлияят на техните резултати.

В това проучване изследователите идентифицират нов синтетичен канабиноид, в иззети проби от течност от електронни цигари, принадлежащ към семейството на индазол-3-карбоксамид, на който дават името ADB-BRINACA.

Докато силата на това ново съединение в момента е неизвестна, значителното количество ADB-BRINACA, открито в тези проби, показва, че то може да представлява заплаха за здравето. Сега ще бъде важно да се определи афинитета на свързване на този синтетичен канабиноид върху канабиноидните рецептори и неговите биологични активности.

За повече информация ТУК

АСМ2 ЕООД предлага пълно портфолио от аналитично оборудване – от общолабораторно оборудване, системи за чиста и ултрачиста вода и системи за пробоподготовка, през апаратура за елементен анализ и молекулна спектроскопия, до хроматографско и масспектрометрично оборудване от най-висок клас. Можем да предложим цялостно решение за вашата лаборатория.


Copyright © ACM2 2024