BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Върнете стария си апарат, производство на Thermo Fisher Scientific и вземете нов с отстъпка от 20%!

Спектрофотометри, серия GENESYS

2023-01-23

GENESYS 30 – спектрофотометър за анализ във видимата област на спектъра. Еднолъчева оптична система, подходящ за обучителни цели или рутинен анализ в съответната спектрална област;

GENESYS 40 и 140 – спектрофотометри за анализ във видимата област на спектъра. Двулъчева оптична система, в зависимост от модела фиксиран или подвижен екран, както и работа с много позиционен държач за кювети;

GENESYS 50 и 150 – спектрофотометри за анализ във видимата и ултравиолетовата област (UV-VIS) на спектъра. Двулъчева оптична система, в зависимост от модела фиксиран или подвижен екран, както и работа с много позиционен държач за кювети;

GENESYS 180 – спектрофотометри за анализ във видимата и ултравиолетовата област (UV-VIS) на спектъра. Двулъчева оптична система, по-добър интервал на данните, подходящ и за лаборатории в областта на научните разработки;

За повече информация, моля вижте тук.


Copyright © ACM2 2021