BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Thermo Fisher Scientific предлага изследователски решения за коронавирус SARS-CoV-2, от откриване на патогена и епидемиологични изследвания до участие и разработка в съществуващи и нови ваксини

Идентификация с помощта на инфрачервена спектроскопия и микроскопия FT-IR/Microscopy

2022-10-26

Инфрачервените спектрометри с Фурие трансформация и микроскопи на Thermo Scientific могат да дадат отговори на Вашите въпроси за доказване на субстанции и свойства във фармацевтичното производство, каталитични процеси, оптични материали, полимерни макро- и микрочасици, органичен синтез, газови копозиции и др.

Инфрачервени спектрометри с Фурие трансформация (FT-IR) на Thermo Scientific:

Nicolet Summit

Инфрачервен спектрометър с Фурие трансформация за работа в средната инфрачервена област. Компактен, лесен за пренасяне и позициониране, възможност за работа с отражателна приставка.

Nicolet iS20

Инфрачервен спектрометър с Фурие трансформация с въможност за конфигурация в средната или средна/близка инфрачервена област. Възможност за свързване с микрсокоп, отражателна приставка ТГА и др. аксесоари.

Nicolet iS50

Инфрачервен спектрометър с Фурие трансформация с въможност за конфигурация във всички инфрачервени области заедно и поотделно. Автоматизация за анализ в целия спектрален диапазон от близка до далечна област, вградена отражателна приставка, възможност за работа с Раман модул.

Nicolet iN10

Инфрачервен спектрометър с Фурие трансформация и микроскоп в един уред. Едновременен качествен и визуализационен анализ. Работа в средната инфрачервена област.

Nicolet iN5

Микроксоп за свързване с инфрачервен спекрометър, модел Nicolet iS20 & iS50.

Nicolet RaptIR

Висок клас микроскоп за свързване с инфрачервен спектрометър, модел Nicolet iS50

 

За повече информация, моля прочетете тук.


Copyright © ACM2 2021