BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Thermo Fisher Scientific предлага изследователски решения за коронавирус SARS-CoV-2, от откриване на патогена и епидемиологични изследвания до участие и разработка в съществуващи и нови ваксини

Системите за пречистена вода на Elga LabWater

2022-10-06

Системите за пречистена вода на Elga LabWater са гаранция за качество и надеждност за химическия анализ. Различни системи за пречистване с качество на водата тип 1, 2 или 3, съгласно БДС EN ISO 3696.

Purelab Quest – една система, която дава трите типа пречистена вода. Съдържа източници за всеки един от тях. Тя е подходяща за всяка лаборатория, която се нуждае от ултрачиста вода за аналитични цели, както и вода за общолабораторни нужди. Препоръчително дневно потребление до 10 л/ден.

Purelab Flex – различни системи за получаване на пречистена вода тип 1, като се захранват от водопроводната мрежа или с предварително очистена вода. Иновативен дизайн, който позволява лесна употреба и рутинно обслужване. В зависимост от нужните количества ултра чиста вода са налични различни модели от серията Purelab Flex.

Purelab Chorus – няколко конфигурации, с различни възможности за производителност и качество на получената вода. Модели Chorus 1, 2 или 3, според изискания тип на получената вода, потребление и свободно място в лабораторията.

Medica – системи за пречистена вода за клинични анализатори. Различни модели и производителност, за всички видове клинични анализатори, които изискват пречистена вода.

Centra – системи за централизирано разпределение на пречистена вода с дебит 120 или 240 л/час. Ултра чиста вода за малки производства или натоварени лаборатории. Позволява подаване на вода на по-големи площи с високо налягане.

За повече информация се свържете с екипа на АСМ2 ЕООД или прочетете тук.


Copyright © ACM2 2021