BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Thermo Fisher Scientific предлага изследователски решения за коронавирус SARS-CoV-2, от откриване на патогена и епидемиологични изследвания до участие и разработка в съществуващи и нови ваксини

Реактор за извършване на синтез – XELSIUS

2022-10-06

Реакторът XELSIUS на LabTech Srl. е за извършване на химични реакции и синтез. Той съдържа 10 независими реакционни клетки, които могат да се темперират индивидуално, както и да се разбъркват независимо една от друга.

Системата дава възможност за паралелен синтез, мокра химия и най-вече позволява по-лесно оптимизиране на протичащите химически и физически процеси.

Отделните клетки могат да поддържат контролирана температура в диапазона от -20 0С до 150 0С. Разбъркването, също независимо в различните реакционни обеми може да варира от 100 до 1500 оборота в минута. Този реакционен модул улеснява значително експериментите с каталитични реакции, кристализационни процеси и кинетични изследвания. Изключително полезен помощник за установяване на дизайн на експеримента на ниво научни изследвания или разработка на производствен процес.

Научете повече тук.


Copyright © ACM2 2021