BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Върнете стария си апарат, производство на Thermo Fisher Scientific и вземете нов с отстъпка от 20%!

Напълно автоматизиран MOSH / MOAH работен поток за получаване на надеждни резултати по-лесно от всякога

2022-08-24

EN 16995:2017 описва: Хранителни продукти – Растителни масла и хранителни продукти на базата на растителни масла – Определяне на MOSH/MOAH с онлайн HPLC-GC-FID анализ (от C10 – C50). Този европейски стандарт e одобрен от CEN (Европейският комитет по стандартизация) на 10 март 2017 г.

Методът е тестван в междулабораторно проучване чрез анализ както на естествено замърсени, така и спайкнати проби от растително масло, майонеза и маргарин, вариращи от 4mg/kg до 196 mg/kg за MOSH, и от 2 mg/kg за MOAH. Според резултатите в междулабораторните изследвания, методът е доказано подходящ за MOSH и MOAH с масови концентрации над 10 мг/кг.

 

Какви са предизвикателствата при анализ на MOSH/MOAH?

Някой от основните предизвикателства при определяне на MOSH/MOAH са:

  1. Ключът за успеха е в използването на нагрети капиляри и клапани, което спомага да се избегнат отнемащи време процедури за почистване и възможността за получаване на грешни резултати.
  2. В някой лаборатории все още се извършва ръчна пробоподготовка. Участват много стъпки, всички от които могат да бъдат обект на човешка грешка. Запознати ли сте с тази ситуация в лабораторията си? Вижте напълно автоматизираното ни решение за пробоподготовка и пробоподаване - аутосемплера Thermo Scientific™ TriPlus™ RSH™ SMART.
  3. Използването на множество различни софтуерни платформи за обработка и отчитане на резултатите води до лоша проследимост на данните и възможност за допускане на грешки при ръчното прехвърляне между платформите. За да решат тези предизвикателства, Thermo Scientific предлагат най-усъвършенствания софтуер за хроматография Thermo Scientific™ Chromeleon™ Chromatography Data System (CDS), даващ възможност за създаване на работни потоци за автоматична пробоподготовка, инструментален контрол, отчитане на резултатите, експорт в различни файлови формати и към лабораторни информационни систем и не на последно място пълна проследимост и съответствие със регулаторните изисквания.

 

Фигура 1: FID хроматограма на ютена торба.

 

Ако все още използвате Microsoft® Excel® за обработка на данни, оставяйки на заден план вашата софтуерна платформа и губейки проследимостта на данните си, имаме plugin приставка която напълно се поддържа от Chromeleon CDS и не отнема часове за копиране и поставяне на данните. Сведете до минимум грешките, времето и труда си, следвайки автоматизирания ни работен поток.

 

Фигура 2: Двуканална FID хроматограма с MOAH на първи канал и MOSH на втори канал.

 

Фигура 3: Напълно автоматизиран доклад в Chromeleon CDS.

 

Какво е решението на Thermo Fisher Scientific?

Новият газов хроматограф Thermo Scientific™ Trace 1600 в комбинация с новия Thermo Scientific™ TriPlus™ RSH SMART и вече утвърдената платформа течнохроматографски системи Thermo Scientific™ Vanquish, е нашата комбинация за анализ на MOSH/MOAH по метод EN 16995:2017.

Използването на Chromeleon CDS дава възможност за обработка на резултатите в рамките на 10 секунди. Те могат да бъдат експортирани в локалната LIMS система за отчитане на данни и / или в Microsoft Excel, Word, PDF и др. Това е доказана комбинация, която вече е инсталирана в лаборатории в целия свят.

 

Фигура 4 : Снимка на система интегрирана в лабораторни условия.

 

За да прочетете цялата статия натиснете тук.


Copyright © ACM2 2021