BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Thermo Fisher Scientific предлага изследователски решения за коронавирус SARS-CoV-2, от откриване на патогена и епидемиологични изследвания до участие и разработка в съществуващи и нови ваксини

ICP-MS за охарактеризиране на наночастици

2022-08-23

От методите, разработени с тази цел, Фракционирането на потока (ФП), съчетано с ICP-MS, се оказа един от най-обещаващите. ФП представлява разделяне, базирано на различната подвижност на частици с различни размери в ламинарен течен поток. По-малките частици преминават по-бързо през канала, позволявайки разделяне въз основа на размера. ФП е приложим за частици с размер от ниски nm до ниски µm правейки го подходящ за разделянето им. Друг обещаващ подход за характеризиране на НЧ е spICP-MS. Чрез директен анализ на разтвор в подходяща концентрация, съдържащ НЧ, където те могат да бъдат преброени. Ако НЧ се състоят само от един елемент, височината на пика, пропорционално на размера на НЧ може да се използва за определяне на диаметъра им. Въпреки че и двата подхода се характеризират с високата чувствителност на откриване Q-ICP-MS, границата на определяне размера на единична частица всъщност зависи от съотношението сигнал/шум. Колкото по-чувствителен е инструмента, толкова по-малка частица може да открие. Thermo Scientific™ със своята серия ICP-MS системи и npQuant специализиран софтуер постигат изцяло възможността за характеризиране и количествено определяне на наночастици метал / метален оксид.

 

За повече информация ТУК


Copyright © ACM2 2021