BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Върнете стария си апарат, производство на Thermo Fisher Scientific и вземете нов с отстъпка от 20%!

Елементен анализ в литиеви батерии с ICP-OES

2022-06-23

Thermo Scientific със своята iCAP PRO XP ICP-OES система с радиално наблюдение на плазмата предоставя решение за бързо откриване и определяне на основни елементи и следи от примеси в трикомпонентния катоден материал, използван в батериите.

За регулиране на качеството на продукцията е създаден стандартен метод YS/T 798-2012, като всички нови разработки на литиеви батерии трябва да отговарят на изискванията на този стандарт. Трикомпонентният материал на литиевите батерии обикновено съдържа литий, никел, кобалт и манган и калиев алуминат като свой катоден материал. През последните години литиевите батерии, използващи трикомпонентни материали като: катодни материали, постепенно замениха никел-металхидридните батерии, литиево-кобалтовите батерии и литиево-йонните фосфатните батерии. Това основно се дължи на високия капацитет, удължения цикъл на живот и умерената цена. Пропорцията и съдържанието на основните елементи в трикомпонентния катоден материал може да повлияе значително на производителността и цената на литиевата батерия, а съдържанието на примеси в материала променя безопасността и качеството на батерията. Следователно, точното количествено определяне на основните елементи и примесите в материала на трикомпонентния катод, става особено важно.

Thermo Scientific със своята iCAP PRO XP ICP-OES система с радиално наблюдение на плазмата предоставя решение за бързо откриване и определяне на основни елементи и следи от примеси в трикомпонентния катоден материал, използван в батериите.

Производителността на системата iCAP-PRO XP ICP-OES за основните елементи, като никел, кобалт, манган и литий, демонстрира отлични нива на прецизност (с % RSD <1%) и точност с диапазон от 90% до 110%.

Като цяло, аналитичното решение предложено от Thermo Scientific, системата iCAP PRO XP ICP-OES отговаря на всички аналитични изисквания за рутинни или изследователски лаборатории, които имат за цел анализ на елементи в трикомпонентния материал на литиевите батерии.

 

За повече информация, ТУК


Copyright © ACM2 2021