BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Thermo Fisher Scientific предлага изследователски решения за коронавирус SARS-CoV-2, от откриване на патогена и епидемиологични изследвания до участие и разработка в съществуващи и нови ваксини

Новите масспектрометри за газова хроматография Thermo Scientific ISQ 7610 и TSQ 9610

2022-04-10

Чувствителни и възпроизводими резултати за най-предизвикателните приложения

Новото поколение масспектрометри за газова хроматография ISQ 7610 и TSQ 9610 на Thermo Fisher Scientific предлагат изключителна чувствителност, здравина и надеждност дори и при работа със сложни матрици, давайки възможност за получаване на повече информация от анализите, като същевременно се повишава сигурността в получените резултати.

 

Подобрена производителност и здравина

В допълнение на познатата патентована NeverVent технология на Thermo Scientific, позволяваща изваждане и почистване на йонния източник, смяна на хроматографските колони и директно пробовъвеждане без нарушаване на вакуума и разхерметизиране на инструмента, вече можем да сменяме и филамента на TSQ 9610 без изключване на масспектрометъра.

 

Иновативен и надежден дизайн на XLXR  детектора

Новият XLXR електронен умножител е с над седем пъти по-дълъг живот, което позволява увеличаване на времето между сервизните интервали и намаляване разходите за поддръжка на инструмента.

Дизайнът на XLXR детектора предоставя линеен динамичен обхват от 107 и електронен динамичен обхват от 109, давайки възможност за работа с високи и ниски концентрации в един анализ.

 

За повече информация ТУК


Copyright © ACM2 2021