BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Thermo Fisher Scientific предлага изследователски решения за коронавирус SARS-CoV-2, от откриване на патогена и епидемиологични изследвания до участие и разработка в съществуващи и нови ваксини

Vanquish Neo UHPLC System

2021-10-29

Новият стандарт в нано-, капилярни-, и микро-потоци в течната хроматография.

 

Технологията на помпата с активен контрол на потока Thermo Scientific ProFlow™ XR дава възможност за отлична прецизност на времената на задържане при работа с нано-потоци  до 100 μL/min и налягания до 1500 bar. Детекцията на дъното на хроматографските шишенца осигурява вземане на проба от минимално количество.

Повишена продуктивност

Бързото пробоподаване, насищане на колоната и ултра ниския мъртъв обем намаляват цялостното време за анализ, като същевременно подобряват производителността при масспектрален анализ.   

Подобрена производителност

Уникалният дизайн на аутосемплера с нисък поток ограничава дисперсията на пробите, намалява нежеланият пренос и увеличава максимално утилизацията на пробите. Пробовземащото устройство подобрява количественото определяне посредством големия линеен обхват, прецизност и точност при инжектиране на различни обеми.

Безпроблемни анализи в дългосрочен план

Технология за инжектиране от ново поколение Thermo Scientific SmartInject повишава живота на хроматографските колони и прецизността на времената на задържане. Керамичният инжекторен клапан не се нуждае от никаква поддръжка и е с почти нулев мъртъв обем, като същевременно издържа налягания до 1500 bar.

Интелигентна работа

Потребителският интерфейс на Thermo Scientific Vanquish платформата осигурява лесно дистанционно мониториране и контрол с автоматизирани процедури. Вградените видеа за поддръжка на системата осигуряват улеснението от което аналитиците се нуждаят при рутинна работа. Съветникът за интелигентно редактиране на методи осигурява съвместимост на параметрите на метода с инсталираните консумативи.

Безпроблемно интегриране с LC-MS

Vanquish Neo UHPLC се интегрира безпроблемно с цялото портфолио масспектрометри за течна хроматография на Thermo Scientific посредством ESI йонни източници. Възползвайте се от скоростта, здравината и чувствителността на тройно-квадруполните масспектрометри или от масовата точност, резолюцията и гъвкавостта на системите Thermo Scientific Orbitrap HRAM-MS.

 

За повече информация натиснете тук


Copyright © ACM2 2021