BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Thermo Fisher Scientific предлага изследователски решения за коронавирус SARS-CoV-2, от откриване на патогена и епидемиологични изследвания до участие и разработка в съществуващи и нови ваксини

Новите тройно-квадруполни масспектрометри серия TSQ Plus

2021-10-29

Подобрени работни потоци за количествен анализ и продуктивност.

Обърнете се към настоящите и бъдещи предизвикателства с тройно-квадруполните масспектрометри TSQ Plus на Thermo Scientific, осигуряващи повишена скорост на събиране на данни, чувствителност, утвърдена здравина и надеждност. Различните инструменти от серията предлагат голям набор от функционалности за различните приложения, от ежедневните целеви количествени анализи до авангардни „cutting-edge“ изследвания.  

Акценти:

Постигане на най-висока сигурност в целевите количествени анализи посредством изключително висока чувствителност.

Повече от пет порядъка линеен динамичен обхват с висока селективност ще ви помогнат да се справите с всички препятствия в ежедневните целевите количествени анализи и експерименти. Подобрената скорост на събиране на данни дава възможност за разработка на големи транслационни работни потоци или оптимизация на методи, като възможността за смяна на поляритета за 5 милисекунди повишава производителността посредством правене на по-малко отделни експерименти.

За повече информация натиснете тук


Copyright © ACM2 2021