BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Thermo Fisher Scientific предлага изследователски решения за коронавирус SARS-CoV-2, от откриване на патогена и епидемиологични изследвания до участие и разработка в съществуващи и нови ваксини

Purelab Quest – всички типове пречистена вода за вашата лаборатория

2021-08-30

С различна производителност, чистота на получената вода, системите намират място за всяко едно приложение -  анализ с атомно-абсорбционен спектрометър (AAS), спектрометър с индуктивно свързана плазма (ICP/OES), течна хроматография (HPLC), газова хроматография (GC), йонна хромтография (IC), масспектрометрия (MS), общолабораторни нужди и други.

 

Последната серия системи за пречистена вода Purelab Quest на Elga Labwater предлагат трите типа пречистена вода – тип 1, тип 2 и тип 3, като всяка система може да бъде конфигурирана така, че да бъде подходяща за Вашата лаборатория.

 

Purelab Quest може да бъде конфигурирана да пречиства вода само с модул за обратна осмоза, като се получава само пречистена вода тип 3. Към тази конфигурация може да се добави модул за дейонизиране на водата и о този начин да се получава вода тип 2. Ако към тази модификация се добави и ултравиолетова лампа, то може да се получи ултрачиста вода с проводимост 0,055 µS/cm.

 

Изберете Вашата система за ултра и/или ултрачиста вода измежду Purelab Quest или сериите Purelab Chorus Centra или Medica.

 

За повече информация ТУК


Copyright © ACM2 2021