BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Thermo Fisher Scientific предлага изследователски решения за коронавирус SARS-CoV-2, от откриване на патогена и епидемиологични изследвания до участие и разработка в съществуващи и нови ваксини

TriPlus 500 HS аутосемплер за GC и GC/MS

2021-08-30

Към днешна дата Thermo Scientific™ TriPlus 500 Headspace Autosampler се доразвива и дава нови аналитични възможности.

 

Дизайнът на директната връзка с хроматографската колона на TriPlus 500 HS осигурява компактно решение, когато е свързано към GC серия TRACE 1300, осигурява кратък път на пробата за максимален интегритет по време на трансфера и значително намалява ефект на нежелан пренос (carry-over).

 

В някои случаи обаче конфигурацията на директната връзка с хроматографската колона не е възможна или ограничава възможността за инжектиране на течни проби в една и съща колона без да има  ръчно модифициране на инструмента.

 

Аутосамплерът TriPlus 500 HS вече се предлага и с нова конфигурация разполагаща с външна трансферна линия, която може да бъде свързана с входа на GC за случаите, когато не е възможна директна връзка с хроматографската колона.

Съответен пример е анализът на разтворените газове в трансформаторното масло по метода ASTM D-3612C, който предполага свързването на аутосамплера за хедспейс с газ анализатор за  трансформаторно масло (TOGA).

Повече за TriPlus 500 HS, свързан към анализатора Trace 1310 TOGA, можете да намерите в Приложение AN000117, което показва отлични данни за повторяемост и линейност.

 

TriPlus 500 HS, оборудван с външната трансферна линия отключва редица допълнителни конфигурации, които не са възможни при използване на директната връзка с колоните. Такива са например инсталирането на TriPlus 500 HS и роботизираните TriPlus 100 LS или RSH аутосамплери към един и същ газов хроматограф, комбинирайки Valve-and-Loop хедспейс и течно пробовъвеждане в една и съща колона.

За повече информация ТУК


Copyright © ACM2 2021