Дистанционен температурен контролер DigiBlock


Подвижният контролер със сензорен екран на DigiBlock е важна характеристика, която позволява да се контролира целият процес на разлагане на пробите. Свързан е с основното устройство чрез кабел. Благодарение на вградени магнити позволява да бъде фиксиран върху всяка метална повърхност или от външната страна на лабораторната камина.

Благодарение на уникалните си характеристики, системата за разлагане на LabTech, DigiBlock осигурява чиста, икономична и ефективна пробоподготовка. Нагревателната повърхност от графит или алуминиева сплав, защитени с PTFE покритие, може да побере до 54 градуирани съда, работещи от стайна температура до 450° C.

Контролерът позволява да се създават многоточкови температурни скали покриващ изискванията на всички международни стандарти EPA методи.

За повече информация ТУК