Анализ на санитизиращи продукти с помощта на FT-IR технология


Уважаеми колеги,

COVID-19 стана част от нашето ежедневие, особено в по-засилената хигиена на ръце и повърхности. Засипани сме от хигиенни и санитизиращи препарати, които обаче за да бъдат ефективни трябва да отговарят на съответни норми и стандарти. Ние сме тук, за да бъдем полезни в тази посока. Thermo Scientific насочва огромен потенциал за разработване на методики за анализ и контрол на санитизиращи препарати. Инфрачервената спектроскопия (FT-IR) е лесен и бърз метод за този вид анализи.

Настоящото приложение показва анализ на санитизиращи продукти за ръце на алкохолна основа с помощта на инфрачервен спектрометър с Фурие трансформация (FT-IR), модел Thermo Scientific Nicolet Summit. Спектрометърът и обслужващият го софтуер OMNIC Paradigm / TQ Analyst са мощен метод за качествен и количествен анализ на продукти за почистване и превантивно предпазване от замърсители.

За повече информация ТУК