Клиенти


Химически факултет на ПУ Паисий Хилендарски

Биологически факултет на ПУ Паисий Хилендарски

Национален Институт по Криминалистика и Криминология (НИКК) към МВР.

Централна Лаборатория по Ветеринарно-Санитарна Експертиза и Екология.

Университетска болница "Лозенец" ЕАД.

Централна Лаборатория по Терапевтичен Лекарствен Мониторинг и Клинична Фармакология (ЦЛТЛМКФ) към УМБАЛ "Александровска".

Актавис България (Балканфарма) АД.

Биовет АД.

Изпълнителна Агенция по Околна Среда (ИАОС).

Централна Лаборатория по Химически Изследвания и Контрол (ЦЛХИК).

Централна Митническа Лаборатория (ЦМЛ) към Агенция "Митници".

Tate&Lyle България (Амилум България ЕАД - гр. Разград).

Медицински Университет – гр. София.

Главна Дирекция "Контрол на качеството на течните горива" към ДАМТН.

Изпълнителна Агенция по Лекарствата (ИАЛ).

GE Pharmaceuticals ООД - гр. Ботевград.

Aurubis България – гр. Пирдоп (бивш медодобивен комбинат).

Химически Факултет при СУ "Св. Климент Охридски".

Институт по Обща и Неорганична Химия при БАН.

Институт по Катализ при БАН.

Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия при БАН.

Софарма АД.

Чайкафарма – Висококачествените лекарства АД.

Институт за защита на растенията.

Изпълнителна Агенция по Лозата и Виното.

Медицински Университет – гр. Варна.

Тракийски Университет – гр. Стара Загора.

Лукойл Нефтохим Бургас АД.

Университет по Хранителни технологии – гр. Пловдив.

Антибиотик Разград АД (Балканфарма Разград АД).

Национален Център по Опазване на Общественото Здраве – НЦООЗ (ХЕИ).

Софийска вода АД.

Съвместен геномен център, гр. София

Агробиоинститут, гр. София

Център по молекулна медицина

Министерство на здравеопазването