ISO сертификат


ISO 9001 сертификат

От м. Февруари 2004 г. във фирма АСМ2 е въведена система за управление на качеството съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2008, сертифицирана от Intertek International.

Кликнете за да свалите сертификата в PDF формат
iso