partners_logos

Налични апарати на склад

АСМ2 ЕООД има складова наличност на:

 -          Инфарчервен спектрометър с Фурие трансформация в конфигурация за средната ...


Спектрофотометър NanoDrop с подарък лаптоп

С всяка покупка на спектрофотометър NanoDrop, получавате подарък лаптоп. За допълнителна информация може да се свържете с ...


Нов настолен инструмент за оптико-емисионна спектрометрия

ARL™ easySpark™ Metal Analyzer - нов настолен инструмент за оптико-емисионна спектрометрия, специално разработен за леярни и малки ...


Единично квадруполен масспектрометър Thermo Scientific ISQ EC Single Quadrupole

Новият единично квадруполен масспектрометър Thermo Scientific ISQ EC Single Quadrupole за течна хроматография се ...


Тестер за механична якост MultiCheck 6

Новият MultiCheck 6 предлага лекота на работа, максимална ефективност и по-голямо удобство за оператора. Този напълно автоматизиран ...


„ПРИЛОЖЕНИЯ НА СЪВРЕМЕННИ АНАЛИТИЧНИ ТЕХНИКИ В ОБЛАСТТА НА КЛИНИЧНАТА ХИМИЯ, ТОКСИКОЛОГИЯТА И ОКОЛНАТА СРЕДА”

Уважаеми колеги,

На 14 юни 2017 в гр. Пловдив, фирма АСМ2 ЕООД, Thermo Fisher Scientific, ...


Ежегоден семинар

Уважаеми Колеги,

На 18 октомври фирма АСМ2 ЕООД ще проведе ежегодния си семинар, на който ще се отбележи и 20 ...


Бюлетин 02/2017г.

20 години ACM2 ЕООД

С чувство за отговорност, признание и с благодарност за доверието Ви!

Тази година фирма АСМ2 празнува 20 години от своето ...