partners_logos

Промоция на налични системи на склад

Микровълнова система за разлагане на проба, модел ETHOS UP на фирма Milestone Srl.

Микровълново разлагане с висока ...


Налични апарати на склад

АСМ2 ЕООД има складова наличност на:

 -          Инфарчервен спектрометър с Фурие трансформация в конфигурация за средната ...


Анализатор на повърхности на материалите - Thermo Scientific Nexsa Surface Analysis system

Анализирането и разработването на материали от ултра тънки филми изисква различни данни от различни видове инструменти. В тази приложна ...


Нов преносим чилър на LabTech

Една от продуктовите линии на LabTech е допълнена с нов модел чилър H50-240!

Инструментът е преносим и ...


Thermo Scientific GC Колони

Thermo Scientific GC Колоните са с високи показатели по отношение на производителност, осигурявайки нисък “bleed” и превъзходна инертност ...


„ПРИЛОЖЕНИЯ НА СЪВРЕМЕННИ АНАЛИТИЧНИ ТЕХНИКИ В ОБЛАСТТА НА КЛИНИЧНАТА ХИМИЯ, ТОКСИКОЛОГИЯТА И ОКОЛНАТА СРЕДА”

Уважаеми колеги,

На 14 юни 2017 в гр. Пловдив, фирма АСМ2 ЕООД, Thermo Fisher Scientific, ...


ОКОЛНА СРЕДА, МЕДИЦИНА, НАНОМАТЕРИАЛИ – ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА ПРОБОПОДГОТОВКА И АНАЛИЗ

Уважаеми колеги,

Фирма АСМ2Пловдивски Университет „Паисий ...