ZN05-2920 Ямкова плака

Дълбокоямкова микроплака, полипропиленова, 96 позиции, сертифицирана, височина 41.6 мм, U -образна, 7 мм диаметър, 1000 μl общ обем, (без покритие, нестерилна)

DeepWellMicroplate, PP, 96 Positions, certified, height 41.6mm, U-shape, 7mm dia., 1000μl totalvolume
(noncoated, nonsterile)

Количество

ZN05-2920
16 Артикула