AA03-0209 Алуминиева „crimp“ капачка ND11

11 мм комбинирано уплътнение:
Алуминиева капачка, прозрачен лак, централен отвор
Септа: естествен каучук червено-оранжева/TEF прозрачна, Твърдост по Шор - 60° А, 1.0 мм

11mm CombinationSeal:
Aluminum Cap, clearlacquered,centrehole;

NaturalRubberred-orange/TEF transparent,
60° shore A, 1.0mm

Количество

AA03-0209
20 Артикула