Thermo Scientific GC Колони


Thermo Scientific GC Колоните са с високи показатели по отношение на производителност, осигурявайки нисък “bleed” и превъзходна инертност. Изберете от обширното портфолио GC колони на Thermo Scientific, които отговарят на всичките ви аналитични нужди и постигат надеждни, възпроизводими резултати за вашите анализи с газова хроматография (GC) и газова хроматография-масспектрометрия (GC-MS).

Вижте видеото ТУК, за това как GC колоните, като колоната TraceGOLD TG-5MS, се използват за анализ на неутрални и кисели лекарства.

Сред предлаганите категории Thermo Scientific GC Колони са:

Неполярни GC колони за анализ на неполярни съединения в голямо разнообразие от проби, включително нефтохимични продукти, замърсители на околната среда, пестициди, етерични масла, наркотични вещества, както и много други.

Полярни GC колони за трудни за анализ разделяния като алкохоли, естери, кетони, органични киселини/ висши мастни киселини, ароматни изомери, разтворители и др.

Специализирани за конкретен анализ GC колони, разработени за да осигурят стабилна работа, високи нива на възпроизводимост, превъзходна инертност и чувствителност, съчетани с бързи времена за анализ.

За повече информация ТУК