partners_logos

Спектрофотометър NanoDrop с подарък лаптоп

С всяка покупка на спектрофотометър NanoDrop, получавате подарък лаптоп. За допълнителна информация може да се свържете с ...


Налични апарати на склад

АСМ2 ЕООД има складова наличност на:

 -          Инфарчервен спектрометър с Фурие трансформация в конфигурация за средната ...


Единично квадруполен масспектрометър Thermo Scientific ISQ EC

Новият масспектрометър Thermo Scientific ISQ EC Single Quadrupole се интегрира безпроблемно със съществуващ йонен хроматограф (IC) или ...


Компендиум с Методики за Интегритет на Храните

Пълно лабораторно ръководство с решения за интегритет на храните


Нови UV-VIS спектрофотометри за микроанализ - NanoDrop ONE и NanoDrop ONE C

Новите UV-VIS спектрофотометри за микроанализ - NanoDrop ONE и NanoDrop ONE C са вече на пазара. Като дизайн и възможности, запазената марка NanoDrop отново е лидер в областта на ...


„ПРИЛОЖЕНИЯ НА СЪВРЕМЕННИ АНАЛИТИЧНИ ТЕХНИКИ В ОБЛАСТТА НА КЛИНИЧНАТА ХИМИЯ, ТОКСИКОЛОГИЯТА И ОКОЛНАТА СРЕДА”

Уважаеми колеги,

На 14 юни 2017 в гр. Пловдив, фирма АСМ2 ЕООД, Thermo Fisher Scientific, ...


Фирма АСМ2 се премести в новопостроена собствена офис сграда

Уважаеми Колеги,

Фирма АСМ2 ЕООД се премести в новопостроена собствена офис сграда.

Новият адрес за кореспонденция с фирма АСМ2 ЕООД е: 1407 ...


Бюлетин 02/2017г.

20 години ACM2 ЕООД

С чувство за отговорност, признание и с благодарност за доверието Ви!

Тази година фирма АСМ2 празнува 20 години от своето ...