partners_logos

Промоция на налични системи на склад, заявени до 15.04.2018 г.

Апарат за изпитване по показател Механична якост, модел TBH 425 TD на фирма Erweka GmbH

Апарат за изпитване по показател ...


Спектрофотометър NanoDrop с подарък лаптоп

С всяка покупка на спектрофотометър NanoDrop, получавате подарък лаптоп. За допълнителна информация може да се свържете с ...


Налични апарати на склад

АСМ2 ЕООД има складова наличност на:

 -          Инфарчервен спектрометър с Фурие трансформация в конфигурация за средната ...


Thermo Scientific™ National Електронни клещи за затваряне (Crimpers) и отваряне (Decrimpers) на алуминиеви капачки за 8, 11, 13 и 20 mm шишенца

Електронните клещи за затваряне (Crimper) са устройство, което позволява с една ръка и само с едно докосване на бутона, здраво и лесно прикрепване на ...


Техники за определяне на аморфно съдържание в кварц и стъкло

В различни индустриални приложения аморфното състояние на който и да било компонент от дадена смес, значително влияе на свойствата. При ...


UV-VIS спектрофотометър, Evolution 350

Новият UV-VIS спектрофотометър на Thermo Scientific, модел Evolution 350 е вече на пазара.

Двойнолъчева оптична система, спектрален обхват в ...


ОКОЛНА СРЕДА, МЕДИЦИНА, НАНОМАТЕРИАЛИ – ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА ПРОБОПОДГОТОВКА И АНАЛИЗ

Уважаеми колеги,

Фирма АСМ2Пловдивски Университет „Паисий ...


Бюлетин 02/2017г.

20 години ACM2 ЕООД

С чувство за отговорност, признание и с благодарност за доверието Ви!

Тази година фирма АСМ2 празнува 20 години от своето ...


„ПРИЛОЖЕНИЯ НА СЪВРЕМЕННИ АНАЛИТИЧНИ ТЕХНИКИ В ОБЛАСТТА НА КЛИНИЧНАТА ХИМИЯ, ТОКСИКОЛОГИЯТА И ОКОЛНАТА СРЕДА”

Уважаеми колеги,

На 14 юни 2017 в гр. Пловдив, фирма АСМ2 ЕООД, Thermo Fisher Scientific, ...