partners_logos

Промоция на налични системи на склад, заявени до 15.04.2018 г.

Апарат за изпитване по показател Механична якост, модел TBH 425 TD на фирма Erweka GmbH

Апарат за изпитване по показател ...


Спектрофотометър NanoDrop с подарък лаптоп

С всяка покупка на спектрофотометър NanoDrop, получавате подарък лаптоп. За допълнителна информация може да се свържете с ...


Налични апарати на склад

АСМ2 ЕООД има складова наличност на:

 -          Инфарчервен спектрометър с Фурие трансформация в конфигурация за средната ...


Безопасността на първо място!!!

Системите за охлаждане, тип „Чилър“ на LabTech се използват при анализа за пригодност на материалите, които се внедряват в ...


Ново поколение Thermo Scientific GENESYS UV-VIS спектрофотометри

Новите GENESYS спектрофотометри на Thermo Scientific впечатляват с много добри характеристики и компактен дизайн. Създадени на база предизвикателствата на ...


Надеждна, гъвкава и устойчива течна хроматография с висока производителност

Независимо дали се нуждаете от висококачествена система до 1500 бара или nanoLC система, научете как нашата иновативна платформа Thermo Scientific Vanquish UHPLC или ...


Бюлетин 02/2017г.

20 години ACM2 ЕООД

С чувство за отговорност, признание и с благодарност за доверието Ви!

Тази година фирма АСМ2 празнува 20 години от своето ...


„ПРИЛОЖЕНИЯ НА СЪВРЕМЕННИ АНАЛИТИЧНИ ТЕХНИКИ В ОБЛАСТТА НА КЛИНИЧНАТА ХИМИЯ, ТОКСИКОЛОГИЯТА И ОКОЛНАТА СРЕДА”

Уважаеми колеги,

На 14 юни 2017 в гр. Пловдив, фирма АСМ2 ЕООД, Thermo Fisher Scientific, ...