partners_logos

Промоционални отстъпки

АСМ2 ЕООД обявява отстъпка до 20% при закупуване на нов апарат от областта на Молекулната спектроскопия – FT-IR, FT-IR Microscopy, FT-NIR, UV-VIS, NanoDrop, NMR, както и ...


Промоция на налични системи на склад, заявени до 29.12.2017 г.

Апарат за изпитване по показател Механична якост, модел TBH 425 TD на фирма Erweka GmbH

Апарат за изпитване по показател ...


Промоция на всички хроматографски системи (HPLC, UHPLC, GC, IC), заявени до 29.12.17г.

Справка за цената може да направите на електронна поща office@acm2.com или на ...


НОВО: AI 7000 – автоматичен инжектор за течности за сяра анализаторите от серия THSR 7000

Представяме Ви новия автоматичен инжектор за течности за сяра анализаторите от серията TSHR 7000, специално разработен за клиенти, които ...


Масспектрометри за йонен хроматограф

Thermo Scientific за пореден път затвърди лидерската си позиция в областта на хроматографията и масспектрометрията. На пазара вече се предлага ...


Обогатете знанията си по отношение на високоефективната течна хроматография с нашата серия уебинари

Разширете познанията си за течната хроматография и научете повече за последните технологии и приложения във ВЕТХ с обширната и богата ...


Бюлетин 02/2017г.

20 години ACM2 ЕООД

С чувство за отговорност, признание и с благодарност за доверието Ви!

Тази година фирма АСМ2 празнува 20 години от своето ...


„ПРИЛОЖЕНИЯ НА СЪВРЕМЕННИ АНАЛИТИЧНИ ТЕХНИКИ В ОБЛАСТТА НА КЛИНИЧНАТА ХИМИЯ, ТОКСИКОЛОГИЯТА И ОКОЛНАТА СРЕДА”

Уважаеми колеги,

На 14 юни 2017 в гр. Пловдив, фирма АСМ2 ЕООД, Thermo Fisher Scientific, ...