BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Thermo Fisher Scientific предлага изследователски решения за коронавирус SARS-CoV-2, от откриване на патогена и епидемиологични изследвания до участие и разработка в съществуващи и нови ваксини

UltiMate™ 3000 Biocompatible Rapid Separation (BioRS)


Система UltiMate™ 3000 Biocompatible Rapid Separation (BioRS)

 

Системата Thermo Scientific UltiMate™ 3000 Biocompatible Rapid Separation (BioRS) предлага био-UHPLC възможности с напълно лишен от неръждаема стомана път на пробата и работа с новосъздадени, високоразделителни, с пълнеж с малки частици, хроматографски колони за анализ на биомолекули.

Широкият диапазон на налягането на потока позволява на BioRS системата да се справя с пълните цикли на разработка- от small scale откриване до полупрепаративно изолиране и пречистване на целевите компоненти.

Системата е подходяща за лаборатории, извършващи биотехнологични, биотерапевтични (т.е. моноклонални антитела (MAb)) и биомаркерни анализи, или за изследвания на големи протеини и биомолекули.

Новите колони Thermo Scientific™ ProPac™, MAbPac™, GlycanPac™ AXH-1 и DNAPac™-PA200RS с по-малки частици откриват нови възможности както за анализа на протеини, така и за високопроизводителни анализи за контрол на качеството.

Системата се интегрира безпроблемно с масспектрометър.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
AAS - Атомнo абсорбционни спектрометри
ICP-OES - Оптико-емисионни спектрометри с индуктивно свързана плазма
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
Елемент-анализатори Combustion OEA
OES, XRF и XRD Анализатори за елементен и структурен анализ
Рентгенови фотоелектронни спектроскопи XPS
Hg Aнализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021