BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Thermo Fisher Scientific предлага изследователски решения за коронавирус SARS-CoV-2, от откриване на патогена и епидемиологични изследвания до потенциална разработка на ваксина

PYRO


Микровълновата система Milestone PYRO е идеално решение за няколко приложения, включително опепеляване, сулфатирана пепел, загуба при запалване (LOI), остатъци при запалване (ROI), синтез и всички високотемпературни реакции при контролирани условия. Дизайнът на микровълновата пещ PYRO елиминира корозията на оборудването и замърсяването с киселинни изпарения. Микровълновият дифузер позволява използването на всички налични тигели, включително метални, порцеланови и с кварцови влакна.

 

Основните характеристики и предимства включват:

 

 • Висока производителност
  • Голяма работна площ на пещта, с капацитет до дванадесет стандартни тигела с ширина 40 mm

 

 • Намалени разходи
  • Бърза скорост на нагряване за 8 min от стайна до 1.000°C
  • Бързо опепеляване – минути вместо часове

 

 • Условия на работа
  • Не отделя топлина или миризми, благодарение на вградената отделителна система
  • Възможност за работа със всички типове тигели

 

 • Съответствие - Напълно в съответствие с ASTM, USP, SEMI и ISO
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
AAS - Атомнo абсорбционни спектрометри
ICP-OES - Оптико-емисионни спектрометри с индуктивно свързана плазма
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
Елемент-анализатори Combustion OEA
OES, XRF и XRD Анализатори за елементен и структурен анализ
Рентгенови фотоелектронни спектроскопи XPS
Hg Aнализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021